Meteen naar de content

Openbare GGZ-cijfers

Er zijn in Nederland veel gegevens beschikbaar vanuit openbare databronnen. Veel van deze cijfers zijn echter niet eenvoudig toegankelijk. GGZ Dataportaal maakt met Openbare GGZ-cijfers deze gegevens toegankelijk voor een breed publiek.

Door analyse en overzichtelijke datavisualisaties met toelichting worden de cijfers inzichtelijk gemaakt. Patiëntervaringen geven inzicht in de kwaliteit van zorg vanuit het perspectief van patiënten op landelijk niveau én per zorgaanbieder op locatieniveau. De openbare data voor patiëntervaringen zijn afkomstig van de website Zorginzicht van Zorginstituut Nederland.

GGZ Dataportaal

Openbare GGZ-cijfers is een initiatief van GGZ Dataportaal, onderdeel van Akwa GGZ. GGZ Dataportaal ondersteunt de ggz bij het verzamelen, visualiseren en analyseren van data ten behoeve van kwaliteitsverbetering.