Meteen naar de content
Terug

Patiëntervaringen (CQi)

Zorginstituut Nederland publiceert elk jaar de patiëntervaringen met ggz-instellingen op basis van de CQi. Dit geeft ggz-organisaties inzicht in welke mate patiënten tevreden zijn over bejegening, samen beslissen, informatievoorziening en hun behandeling. Op basis daarvan kan de organisatie werken aan verdere verbetering van kwaliteit van zorg. Ook geeft het patiënten en naasten inzicht in hoe andere patiënten de zorg ervaren hebben bij een ggz-instelling. Deze cijfers worden elk jaar door ggz-instellingen gedeeld met Zorginstituut Nederland, die het publiceert op de website Zorginzicht. Op basis van deze cijfers maakt GGZ Dataportaal datavisualisaties van patiëntervaringen.

Selecteer hiernaast met ‘Filter op’ de organisatie/locatie en het jaar dat je wilt zien.

Scores van het gekozen jaar worden weergegeven en ook de verandering t.o.v. het jaar ervoor.

Selecteer met ‘Filter op’ de organisatie/locatie en het thema dat je wilt zien.
In de linker grafiek staat het cijfer voor de behandeling afgezet tegen het landelijk gemiddelde.
In de rechter grafiek wordt de score voor het geselecteerde thema afgezet tegen het landelijk gemiddelde.